Spowiadałem Ci się ze swych zranień
Wyszeptałem cały ból przeszłości,
Ty sprawiłaś, że w ust mych kącikach
Uśmiech życia ponownie zagościł.

Spowiadałem Ci się ze swych marzeń
Wyszeptałem wszystkie swe pragnienia,
I sprawiłaś, że znów pokochałem
Od pierwszego w głąb duszy wejrzenia.

Ref:

Uczyń z chwili życia Świątynię Dnia
Nie każ czekać dłużej miłości swej!
Nidy nie wiesz kiedy stanę w Twoich drzwiach!
Więc otwarte serce stale miej!

W Twoich oczach odnalazłem mój świat
W Twoim głosie tęsknotę ze snów
Jak marzenie wymarzone od lat
Jak pragnienie z raju zbudzone znów.

Uczyń z chwili życia Świątynię Dnia…